Simya Okullarında  “MİKRO EĞİTİM MODELİ”  uygulanmaktadır.
Ortaokul eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini artırmak amacıyla onları birer birey olarak ele alan, öğrenci merkezli ve “Önce İnsan Önce Eğitim” anlayışıyla yapılandırılır.
Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi, rehber öğretmenlerimiz ve sınav grubu öğrencilerinde mentörlerimiz  tarafından sürekli izlenir ve daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır. Velilerimizle işbirliği içerisinde 5. sınıftan itibaren başlayan yoğun akademik çalışmalar, yoğunlaştırılmış yabancı diller programı ve Liseye Geçiş Sınavı hazırlık dersleriyle de öğrencilerimizin girecekleri merkezi sınavlara ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Simya Okullarında 5. sınıftan itibaren öğrencilerimizi “Liseye Geçiş Sınavı”nda başarılı olmalarını sağlayacak şekilde bir hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin birebir takibi, haftalık soru-çözüm takibi ve değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin eksik olduğu tespit edilen konularla ilgili eksik tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütlerle öğrencinin eksikleri giderilmekte ve bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmektedir.
Simya Okullarında; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik ve Dil İstasyonlarımız  ile öğrencilerimiz sorularını teneffüste branş öğretmenlerine sorma imkanı bulur. Böylece soruları birikmez ve eve taşımaz.
8. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin “Liseye Geçiş Sınavı”na hazırlanmaları için sınav odaklı çalışma, deneme sınavları, artırılmış Liseye Geçiş Sınavı ders saatleri, etüt programları ve yatılı hafta sonu kampları uygulanmaktadır. Öğrenciler belirli dönemlerde “Simhome”da kalmakta ve belirlenen yoğunlaştırılmış çalışma programına göre öğrencilerin eksikleri tamamlanmaktadır.
8. sınıf öğrencilerimize birebir takip yapabilmek adına her 8 ya da 10 öğrenciye 1 mentör öğretmen liderlik etmektedir.
Simya Okullarında yabancı dil; “ders değil bir iletişim aracı” olarak kabul edilir. Ortaokul kademesinde öğrencilerimizin ilkokulda geliştirdikleri İngilizcelerine yeni konular, kelimeler eklenir ve iletişime geçebilmeleri adına yapılan etkinliklerle ilerlemeleri hedeflenmektedir. Derslerimiz NATIVE öğretmenlerimiz eşliğinde işlenerek öğrencinin İngilizceyi ana dili gibi kullanabileceği ortamlar yaratılmaktadır.
5. sınıflarımızda “Yoğunlaştırılmış İngilizce Programı”  uygulanmaktadır. Haftada 15 saat  İngilizce eğitimi verilmektedir. Skills derslerinde öğrencilerimiz, dünya genelinde geçerliliği olan sınavlara hazırlanmaktadırlar. Her ay yapılan Main Course Check up deneme sınavlarıyla öğrencilerin İngilizce düzeylerindeki artış takip edilerek gerekli önlemler alınmaktadır.
Öğrencilerin dili değişik ortamlarda etkin bir şekilde kullanmaları için İngilizce kitap okuma saatleri düzenlenmekte bu şekilde farklı kültürleri de tanımaları sağlanmaktadır.
8.sınıf öğrencilerimiz Liseye Geçiş Sınavı hazırlıkları doğrultusunda İngilizce eğitimlerini almaktadırlar.
Dünya genelinde geçerliliği olan sınavlara katılan öğrencilerimiz yurt dışında anlaşmalı olduğumuz okullarda eğitim öğretim görme hakkı kazanabilmektedir.

FRANSIZCA

Fransızca, yabancı dil olarak İngilizceden sonra en çok kullanılan (5 kıtada-29 ülkenin anadili) dil olduğu için öğrencilere bu dili sevdirmek ve onlara bu dili eğlenceli kılarak öğretmek ilk hedefimizdir. Hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin günlük hayatlarında kullanacakları kalıp cümleleri öğretmek ve bu dili aktif şekilde kullanmaları da yer almaktadır. Yaptığımız etkinliklerle bu ders, öğrencilerimiz için ders olmaktan çıkıp haftada 2 saat onlar için eğlenceye dönüşmektedir.
ETKİNLİKLER
LA SEMAINE DE FRANCOPHONIE (FRANKOFONİ HAFTASI): Fransızca konuşulan ülkelerin bayramı olarak bilinen ‘’LA SEMAINE DE FRANCOPHONIE’’ , okulumuzda mart ayının son haftasında festival havasında kutlanmaktadır. Bir hafta boyunca öğrencilerimiz yıl boyunca hazırlamış oldukları etkinlik ve gösterileri okulumuzda sergilemektedirler.
LE JEU DE RÔLE (DRAMA):Öğrencilerimizle günlük hayatımızda kullanacağımız kalıp cümlelerle sınıf içinde mini dramalar düzenleyip Fransızcayı aktif şekilde kullanmaktayız.
LE PROJE (PROJE): Öğrencilerimizle dersi keyifli hale getirmek için kitabımızda yer alan, hem özel günler için hem de konularımızla ilgili sanat etkinliklerini sınıfa sunuyoruz. Yıl içinde yapılan sanat etkinliklerini biriktirip 2. Dönem ‘’LA FRANCOPHONIE’’ haftasında okulumuzda sergilemekteyiz.
LE CONCOURS (YARIŞMA): Sınıfımızı gruplara ayırıp yaptığımız etkinliklerle yarışmalar düzenliyoruz. Hedefimiz öğrencilerimizin derste aktif ve motive olmalarını sağlamaktır.
LA CHANSON (ŞARKI): Hem Fransızca güncel şarkılar hem de kitabımızda yer alan şarkıları öğrencilerimizle dinleyip şarkıların öğrenimleri gerçekleştikten sonra sınıf içi koromuzu oluşturmaktayız. Oluşturduğumuz bu ekiple ‘’LA FRANCOPHONIE’’ haftasında gösteriler sunmaktayız.
LA CARTE DE SUCCÈSS (BAŞARI BELGESİ): Derslere aktif şekilde katılan ve Fransızca konuşan öğrencilerimizi motive etmesi amacıyla onlara başarı belgeleri verilmektedir.
LES COURS PRIVÉE ET LES COURS (BİREYSEL DESTEKLEMELER VE KURSLAR): Öğrencilerimizin ihtiyacına göre, eksik kalmış konuların tekrarı amacıyla okul sonrası etütlerimiz bulunmaktadır.
LES DEVOIRS DE WEEK-END (HAFTA SONU ÖDEVLERİ): Öğrenilen konuların kalıcı hale gelebilmesi için öğrencilerimizin tekrar yapmasını hedefleyen ödevlerimiz bulunmaktadır.
LES DEVOIRS DE VACANCES (YAZ TATİLİ ÖDEVLERİ): Yıl boyunca öğrendiğimiz konuların pekiştirilme ve kalıcı hale gelmesi amacıyla öğrencilerimize yaz ödevi vermekteyiz.
Yeni nesil eğitimin en önemli parçalarından biri olan Dijital Eğitim Simya Kolejlerinde öğrencilerimizin derslerinin her alanına entegre edilerek akademik başarının arttırılması sağlanmaktadır. Zengin içerikler ile desteklenen dersler yenilikçi ölçme değerlendirme sistemiyle sonuca ulaştırılmaktadır.
Dijital Eğitim sistemimizin içerisinde Dijital ders planları, dijital ders materyalleri, dijital ders kitapları, Kişiye Özel Test Uygulamaları (Soru Havuzu), Öğrenci Bilgi Sistemi uygulamaları yer almaktadır. Akıllı tahtalar ile donatılan sınıflarımız bu uygulamaların kullanımında önemli bir araç görevi görmektedir. 3 boyutlu materyaller ile konu anlatımları daha görsel ve anlaşılır olmaktadır.
Ders içeriklerinin zenginleştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimize problem çözme becerilerini kazandırmak ve süreç içerisinde projelerini ürüne dönüştürmeleri amacıyla Teknoloji Üretim İstasyonunda, FabLab (Robotik) dersleri verilmektedir. Matematik, Fen, Teknoloji ve Mühendislik alanlarını sınıf içerisinde bulunan Torna Tesviye, 3D Yazıcı ve Elektronik kartlar sayesinde öğrencilerimiz hayallerinin ötesine geçmektedirler. Öğrencilerin Algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bunun yanında öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanma becerilerini geliştirmek, yenilikçi teknoloji ile tanışıp gelecekte Endüstri 4.0 platformuna ayak uydurmalarını sağlamak, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, algoritma geliştirme, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı konuları ile geleceğe farklı bakış yakalamaları hedeflenmektedir.
Yeni Kayıt Öğrencilerimize Ev Ziyareti: Simya Ortaokulunda okula yeni kayıt olan öğrenciye kayıt işleminin hemen ardından “Ev Ziyareti” düzenlenir. Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin birlikte düzenledikleri ev ziyaretlerinde amaç yapılacak test ve anketlerle öğrenciyi daha yakından tanımak, kendisini aile ortamında gözlemlemek, çalışma odasını incelemek ve eğer gerekli görülürse odada düzenlemeleri yapmaktır.
Öğrenme Stilleri: Simya Ortaokulu olarak “Önce İnsan, Önce Eğitim” anlayışından yola çıkarak her öğrencimizin farklı öğrenme stillerine sahip olabileceğini düşünüyoruz. Eğitim öğretim yılının başında yaptığımız çalışmalarla her öğrencimizin sahip olduğu öğrenme stilini belirliyor ve öğrenci için yapacağımız çalışmaları öğrencinin öğrenme stiline göre planlıyoruz.
Sene Başı Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı (ŞÖK): Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı, aynı sınıfa derse giren farklı branş öğretmenlerinin, öğrencilerin kişisel-sosyal ve akademik durumlarını değerlendirdikleri toplantılardır. Diğer okullardan farklı olarak Simya Ortaokulunda ŞÖK toplantıları, yıl içinde yapılanlara ek olarak sene başında da yapılmaktadır. Böylece öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılında derslerine girecekleri öğrencilerin özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmakta ve sınıflarda izleyecekleri yöntemler konusunda ortak kararlar almaktadırlar.
Mentörlük Sistemi: Simya Ortaokulunda sınav grubu olan 8. sınıflarda “Mentör Öğretmenlik Sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistemde her mentör öğretmenin ortalama 8 öğrencisi bulunur. Mentör öğretmen, sorumlu olduğu öğrencilerin bütün branşlarla ilgili akademik takiplerini yapar, sosyal aktiviteleri de dahil olmak üzere sınava kadar olan tüm sürecini gözlemler.
Özgüven Geliştirme Sunumları: Simya Ortaokulunda her öğrencimizin yıl boyunca en az bir kez sunum yapmasını sağlamaktayız. “Özgüven Sunumları” adını verdiğimiz bu sunumlarda amaç öğrencilerimizin topluluk önünde konuşma becerilerini artırmak ve özgüvenlerini geliştirmektir. Önceliğin gönüllü öğrencilerde olduğu çalışmada sunumu yapacak öğrenci, konuyu kendisi belirlemekte ve daha önceden kararlaştırılan gün ve saatte grup önünde sunumunu yapmaktadır.
Veli Seminerleri: Aile, eğitim sürecinin temel taşlarından biridir. Eğitimden verimli sonuçlar alabilmek ve çocuklarımızı geleceğe tam donanımlı hazırlayabilmek ancak okulla ailenin işbirliği içinde hareket etmesiyle mümkündür. Bu doğrultuda Simya Okullarında öğrencilerimizin gelişimini, velilerle iletişim halinde takip etmek, velileri eğitim anlayışımız, eğitim uygulamalarız ve eğitimde anne babanın rolü konusunda bilgilendirmek amacıyla yıl boyunca seminerler düzenlenmektedir.
Okulumuzdaki kulüp çalışmaları, öğrencilerimizi sosyal yaşama hazırlarken onların özgüven ve iletişim becerilerinin gelişmesini de sağlamaktadır. Sorumluluk alma ve paylaşma, ekip çalışmasını öğrenme ve ortak verilen kararlara sahip çıkma konularında beceriler kazanmalarını sağlamaktadır. Okul hayatının bir parçası olan kulüplerimiz, ortaokul öğrencilerimiz için cuma günleri yapılmaktadır.
Kulüplerimiz spor ve hobi olmak üzere 2 ana gruba, öğrenci başkanlı ve öğretmen başkanlı olarak 2 alt gruba ayrılır. Spor kulüpleri öğretmen başkanlığında hobi kulüpleri öğrenci başkanlığında yapılır ve her yıl devir teslim töreniyle başkanlık üst sınıftan bir alt sınıfa geçer. Faaliyet gösteren kulüpler, ilgiye ve ihtiyaca bağlı olarak her sene değişebilir.
Geniş bir yelpazede sunulan seçenekler arasında şunlar yer almaktadır:
*İngilizce Drama
*Yaratıcı Çocuklar Kulübü
*Fab-lab
*Simmucitler
*Okul Orkestrası
*Görsel Sanatlar
*Fotoğrafçılık
*Dans
*Satranç
*Akıl Oyunları
*Ahşap Boyama
*Fransızca
*Futbol
*Voleybol
*Basketbol
*Masa Tenisi
*Yüzme