Simya Okullarında  “MİKRO EĞİTİM MODELİ”  uygulanmaktadır.
Ortaokul eğitim programımız, öğrencilerimizin gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini artırmak amacıyla onları birer birey olarak ele alan, öğrenci merkezli ve “Önce İnsan Önce Eğitim” anlayışıyla yapılandırılır.
Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin takibinin yanı sıra sosyal, kültürel, psikolojik gelişimleri de önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimizin öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi, rehber öğretmenlerimiz ve sınav grubu öğrencilerinde mentörlerimiz  tarafından sürekli izlenir ve daha iyiye gitmeleri için önlemler alınır. Velilerimizle işbirliği içerisinde 5. sınıftan itibaren başlayan yoğun akademik çalışmalar, yoğunlaştırılmış yabancı diller programı ve Liseye Geçiş Sınavı hazırlık dersleriyle de öğrencilerimizin girecekleri merkezi sınavlara ve hayata hazırlanmaları sağlanmaktadır.
Simya Okullarında 5. sınıftan itibaren öğrencilerimizi “Liseye Geçiş Sınavı”nda başarılı olmalarını sağlayacak şekilde bir hazırlık programı uygulanmaktadır. Bu program kapsamında 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin birebir takibi, haftalık soru-çözüm takibi ve değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin eksik olduğu tespit edilen konularla ilgili eksik tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütlerle öğrencinin eksikleri giderilmekte ve bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmektedir.
Simya Okullarında; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik ve Dil İstasyonlarımız  ile öğrencilerimiz sorularını teneffüste branş öğretmenlerine sorma imkanı bulur. Böylece soruları birikmez ve eve taşımaz.
8. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin “Liseye Geçiş Sınavı”na hazırlanmaları için sınav odaklı çalışma, deneme sınavları, artırılmış Liseye Geçiş Sınavı ders saatleri, etüt programları ve yatılı hafta sonu kampları uygulanmaktadır. Öğrenciler belirli dönemlerde “Simhome”da kalmakta ve belirlenen yoğunlaştırılmış çalışma programına göre öğrencilerin eksikleri tamamlanmaktadır.
8. sınıf öğrencilerimize birebir takip yapabilmek adına her 8 ya da 10 öğrenciye 1 mentör öğretmen liderlik etmektedir.
Menü