FABLAB ROBOTİK Teknoloji Üretim İstasyonunda öğrenme ve eğlence bir arada yaşanıyor. Simya Kolejleri olarak çocuklarımızın teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmasını, Dijital Vatandaşlık, Temel Elektronik, Robotik, 3 Boyutlu Modelleme ve 3 Boyutlu Ürün Hazırlama, Yazılım, Mobil ve Masaüstü Oyun konularında çalışarak ürün vermesini hedefliyoruz. Öğrencilerimizin becerilerini geliştirme, ilgi ve yeteneklerini fark etme, donanımlı ve dijital etik değerlere sahip bireyler olmalarını sağlamak amacıyla Teknoloji Üretim İstasyonu - Öğrenme Alanında uzman eğitmenlerle geleceğe ışık olacak gençler yetiştiriyoruz. 21. yy ile birlikte değişen üretim şekli ve ihtiyaçlara yönelik eğitimler ile öğrencilerimizin problem çözme, analitik düşünme, takım çalışması, bilişimsel düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme gibi becerilerini Fablab dersleriyle kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın mesleki seçimleri ve yetenekleri ne olursa olsun, onlardan beklenen teknolojiye hakim, karşılaştıkları problemlere hızlı çözümler getirebilen ve üreten bireyler olmalarıdır. Bu kapsamda Fablab eğitiminin, eğitim ve öğretim sürecinde ne kadar önemli olduğunu farkındayız ve bu farkındalığı gençlerimize kazandırma yolunda eğitim sistemimizi sürekli olarak yeniliyoruz.

Menü