Simya Kolejleri Kabul Sınavı 06-07 Mart 2021 ve 13-14 Mart 2021 tarihlerinde olmak üzere iki haftada yapılacaktır. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11.sınıflara yönelik yapılacak Kabul Sınavı Tüm Simya Kolejlerinde eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Sınav Tarihi: 06-07 Mart 2021 ve 13-14 Mart 2021

Sınav Yeri: Simya Kolejleri Kampüsleri

Başvuru Başlangıç Tarihi: 06 Şubat 2021

Simya Kolejleri Kabul Sınavı:

2. sınıflar için Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerinden,

3. sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve İngilizce derslerinden,

4.sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinden,

5, 6, 7 ve 8.sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden,

9, 10 ve 11.sınıflar için Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler derslerinden oluşacaktır.

2. ve 3. sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda 40 soru sorulacaktır ve sınav süresi 80 dakikadır.

4, 5, 6, 7.sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda 60 soru sorulacaktır ve sınav süresi 90 dakikadır.

8.sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda 90 soru sorulacaktır ve sınav süresi 135 dakikadır.

9, 10 ve11.sınıf öğrencileri için düzenlenen sınavda 80 soru sorulacaktır ve sınav süresi 100 dakikadır.

Sınavda Sorulacak Soruların Müfredat Bilgisi ve Zorluk Dereceleri:

2,3,4 (İlkokul); 5,6,7,8 (Ortaokul); 9.sınıf (Lise) soruları 22 Ocak 2021 gününe kadar işlenen konularını kapsayacaktır.

10. sınıf sorularının %15’i 9. sınıf müfredatından; %85’i ise 10. sınıfların 22 Ocak 2021 gününe kadar işlenen konularını kapsayacaktır.

11. sınıf sorularının %50’si 9. ve 10. sınıf konularından, %50’si ise 11. sınıfların 22 Ocak 2021 gününe kadar işlenen konularını kapsayacaktır.

Sınavda sorulacak soruların %30’u Kolay, %40’ı Orta, % 30’u ise seçici sorulardan oluşacaktır.

Sınav İçin Gerekli Belgeler:

Sınava gelen adayların yanında Simya Koleji tarafından hazırlanmış sınava giriş kartı ve kimlik belgesi bulunması zorunludur.

Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç ve Gereçler:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

• Cep telefonu, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, her türlü elektronik / mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
• Her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
• Müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
• Su hariç içecek, yiyecek vb. gıda maddeleriyle gelmeleri kesinlikle yasaktır.

Sınav İle İlgili Genel Bilgiler:

Sınav başvuruları 06 Şubat 2021 Cumartesi günü saat 10.00 da www.simyakoleji.com adresinden ve kampüslerimizinden yapılabilir.

Seanslar kampüslerin bulunduğu il ve ilçelere göre değişiklik gösterebilir.

Sınav yeri, öğrencinin online başvuru formunda ve giriş belgesinde belirtilen okuldur. 

Sınav, tüm Simya Kolejleri Kampüslerinde yapılacaktır. 

Oturum sayısı sınavın yapılacağı kampüse göre değişiklik gösterebilir.

Kazanılan burs indirimi, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı kayıtlarında kullanılabilir. 

Burs, kazanılan kademe için geçerlidir. Bir üst kademeye geçen öğrencinin bursu sona erer. 

Burslar, öğrencinin başarısına ve ilgili kampüs için belirlenen burslu öğrenci kontenjanına göre düzenlenir.

Başvuruda belirtilen öğrencilerin sınava katılmamaları durumunda yerlerine başka öğrenciler giremez.
Sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi olmayan öğrenciler sınava alınmazlar. 

Sınav sonuçları 22 Mart 2021 Pazartesi günü www.simyakoleji.com üzerinden açıklanacaktır.

Burs oranlarını sınav sonuçları açıklandıktan sonra okullarımızdan öğrenebilirsiniz.

Menü