Nevşehir Simya Koleji ortaokul ve lise öğrencilerimiz Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile ayrı ayrı bir araya geldi. Eğitim seminerinde değişen dünyada eğitim öğretim faaliyetlerinde öğrencilerin ilgi ve merak duydukları konularda, yetenek ve yatkınlıkları olan konularda proje etkinlikleri içerisinde yer almalarının önemine değinildi. Ayrıca öğrencilere projelerinin bir yarış olmadığını, verilen ödüllerin bir “beğeni ödülü” niteliğinde olduğunu, motivasyon sağlayıcı yönü olduğunu ancak asıl olanın proje tabanlı aktiviteler ile araştırma ve bilimsel konulardaki çalışma süreçlerini bilmek ve geliştirmek olduğunu ifade edildi. Öğretmenlerimize bir tam gün boyunca bazı temel kavramları, proje bileşenleri ve kalite unsurları, proje döngüsü yönetimi ve planlama unsurları, proje fikri geliştirme stratejileri üzerinde duruldu. TÜBİTAK ve farklı sivil toplum kuruluşlarının proje etkinliklerinden bahsedildi. Emeği geçen başta Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve idarecilerimize teşekkür ederiz.