Simya Okullarında  “SİEM / GOEM”  uygulanmaktadır.
Eğitim-öğretim faaliyetlerini yıllardır kaliteli bir şekilde yürüten Simya Okulları, bu alanda edindiği deneyimini Anadolu ve Fen Lisesi kapsamında da devam ettirmektedir. Ortaöğretim programında verilen akademik lise eğitiminin yanında, öğrencilerimize kademelendirilmiş bir üniversite hazırlık programı ve onları sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda geliştirecek kulüpler, etkinlikler yer almaktadır.
Anadolu ve fen lisesinde 9 ve 10. sınıflarda temel akademik eğitim verilirken 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerin üniversitede seçecekleri alanlara ayrılmasıyla üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi sunulur.
Dersler dışında; etütler, ek dersler, eksik tamamlamaya yönelik çalışmalar ve gruplandırılmış soru çözümleri yapılır.
Ders dışı sosyal aktiviteler, kulüp çalışmaları, meslek atölyeleri, geziler ve spor faaliyetleriyle öğrencilerin yenilenmeleri, dinlenmeleri ve eğlenmeleri sağlanır.
Sınav grubu olarak adlandırdığımız 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için saatleri artırılmış alan dersleri verilip birebir öğrenci takibi, haftalık soru-çözüm takibi ve değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin eksik olduğu tespit edilen konularla ilgili eksik tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütlerle öğrenci eksikleri giderilmekte ve bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmektedir.  Öğrencilerin belirli dönemlerde “Simhome”da yatılı hafta sonu kampları ile yoğunlaştırılmış çalışma programına göre eksikleri tamamlanmaktadır.
Simya Okullarında; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik ve Dil İstasyonlarımız  ile öğrencilerimiz sorularını teneffüste branş öğretmenlerine sorma imkanı bulur. Böylece soruları birikmez ve eve taşımaz.
Bunun yanında, sınav dönemindeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için sınav odaklı çalışmalar, deneme sınavları, artırılmış ders saatleri, etüt programları yapılmaktadır.
İletişimin en önemli ihtiyaç haline geldiği çağımızda, İngilizce eğitiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle Simya okulları Çocuk Üniversitesi, İlkokul ve Ortaokulunda yabancı dil eğitimi iletişim aracı olarak görülmektedir. Lisemizde öğrencilerimize yabancı dili değişik ortamlarda etkili şekilde kullanacakları, farklı kültürleri tanıyacakları imkânlar sağlanmaktadır. Öğrencilerin, dili, değişik ortamlarda, etkili bir şekilde kullanmaları, kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıyarak değişik kültürlere hoşgörüyle yaklaşmaları sağlanmaktadır.
Lisemizde İngilizce eğitimi, kendini ifade edebilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz kendi hazırladıkları İngilizce sunumlar ile konuşma ve iletişim becerilerine katkı sağlıyorlar.
Yeni nesil eğitimin en önemli parçalarından biri olan Dijital Eğitim Simya Kolejlerinde öğrencilerimizin derslerinin her alanına entegre edilerek akademik başarının arttırılması sağlanmaktadır. Zengin içerikler ile desteklenen dersler yenilikçi ölçme değerlendirme sistemiyle sonuca ulaştırılmaktadır.
Dijital Eğitim sistemimizin içerisinde Dijital ders planları, dijital ders materyalleri, dijital ders kitapları, Kişiye Özel Test Uygulamaları (Soru Havuzu), Öğrenci Bilgi Sistemi uygulamaları yer almaktadır. Akıllı tahtalar ile donatılan sınıflarımız bu uygulamaların kullanımında önemli bir araç görevi görmektedir. 3 boyutlu materyaller ile konu anlatımları daha görsel ve anlaşılır olmaktadır.
Ders içeriklerinin zenginleştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimize problem çözme becerilerini kazandırmak ve süreç içerisinde projelerini ürüne dönüştürmeleri amacıyla Teknoloji Üretim İstasyonunda, FabLab (Robotik) dersleri verilmektedir. Matematik, Fen, Teknoloji ve Mühendislik alanlarını sınıf içerisinde bulunan Torna Tesviye, 3D Yazıcı ve Elektronik kartlar sayesinde öğrencilerimiz hayallerinin ötesine geçmektedirler. Öğrencilerin Algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bunun yanında öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanma becerilerini geliştirmek, yenilikçi teknoloji ile tanışıp gelecekte Endüstri 4.0 platformuna ayak uydurmalarını sağlamak, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, algoritma geliştirme, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı konuları ile geleceğe farklı bakış yakalamaları hedeflenmektedir.
Yeni Kayıt Öğrencilerimize Ev Ziyareti: Simya Liselerinde okula yeni kayıt olan öğrenciye kayıt işleminin hemen ardından “Ev Ziyareti” düzenlenir. Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin birlikte düzenledikleri ev ziyaretlerinde amaç yapılacak test ve anketlerle öğrenciyi daha yakından tanımak, kendisini aile ortamında gözlemlemek, çalışma odasını incelemek ve eğer gerekli görülürse odada düzenlemeleri yapmaktır.
Öğrenme Stilleri: Simya Liseleri olarak “Önce İnsan, Önce Eğitim” anlayışından yola çıkarak her öğrencimizin farklı öğrenme stillerine sahip olabileceğini düşünüyoruz. Eğitim öğretim yılının başında yaptığımız çalışmalarla her öğrencimizin sahip olduğu öğrenme stilini belirliyor ve öğrenci için yapacağımız çalışmaları öğrencinin öğrenme stiline göre planlıyoruz.
Sene Başı Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı (ŞÖK): Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı, aynı sınıfa derse giren farklı branş öğretmenlerinin, öğrencilerin kişisel-sosyal ve akademik durumlarını değerlendirdikleri toplantılardır. Diğer okullardan farklı olarak Simya Liselerinde ŞÖK toplantıları, yıl içinde yapılanlara ek olarak sene başında da yapılmaktadır. Böylece öğretmenler, yeni eğitim-öğretim yılında derslerine girecekleri öğrencilerin özellikleri hakkında detaylı bilgi sahibi olmakta ve sınıflarda izleyecekleri yöntemler konusunda ortak kararlar almaktadırlar.
Mentörlük Sistemi: Simya Liselerinde sınav grubu olan 12. sınıflarda “Mentör Öğretmenlik Sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistemde her mentör öğretmenin ortalama 8 öğrencisi bulunur. Mentör öğretmen, sorumlu olduğu öğrencilerin bütün branşlarla ilgili akademik takiplerini yapar, sosyal aktiviteleri de dahil olmak üzere sınava kadar olan tüm sürecini gözlemler.
Özgüven Geliştirme Sunumları: Simya Liselerinde her öğrencimizin yıl boyunca en az bir kez sunum yapmasını sağlamaktayız. “Özgüven Sunumları” adını verdiğimiz bu sunumlarda amaç öğrencilerimizin topluluk önünde konuşma becerilerini artırmak ve özgüvenlerini geliştirmektir. Önceliğin gönüllü öğrencilerde olduğu çalışmada sunumu yapacak öğrenci, konuyu kendisi belirlemekte ve daha önceden kararlaştırılan gün ve saatte grup önünde sunumunu yapmaktadır.
Veli Seminerleri: Aile, eğitim sürecinin temel taşlarından biridir. Eğitimden verimli sonuçlar alabilmek ve çocuklarımızı geleceğe tam donanımlı hazırlayabilmek ancak okulla ailenin işbirliği içinde hareket etmesiyle mümkündür. Bu doğrultuda Simya Okullarında öğrencilerimizin gelişimini, velilerle iletişim halinde takip etmek, velileri eğitim anlayışımız, eğitim uygulamalarımız ve eğitimde anne babanın rolü konusunda bilgilendirmek amacıyla yıl boyunca seminerler düzenlenmektedir.
Okulumuzdaki kulüp çalışmaları, öğrencilerimizi sosyal yaşama hazırlarken onların özgüven ve iletişim becerilerinin gelişmesini de sağlamaktadır. Sorumluluk alma ve paylaşma, ekip çalışmasını öğrenme ve ortak verilen kararlara sahip çıkma konularında beceriler kazanmalarını sağlamaktadır. Okul hayatının bir parçası olan kulüplerimiz, ortaokul öğrencilerimiz için cuma günleri yapılmaktadır.
Kulüplerimiz spor ve hobi olmak üzere 2 ana gruba, öğrenci başkanlı ve öğretmen başkanlı olarak 2 alt gruba ayrılır. Spor kulüpleri öğretmen başkanlığında hobi kulüpleri öğrenci başkanlığında yapılır ve her yıl devir teslim töreniyle başkanlık üst sınıftan bir alt sınıfa geçer. Faaliyet gösteren kulüpler, ilgiye ve ihtiyaca bağlı olarak her sene değişebilir.
Geniş bir yelpazede sunulan seçenekler arasında şunlar yer almaktadır:
*İngilizce Drama
*Yaratıcı Gençler Kulübü
*Fab-Lab
*Okul Orkestrası
*Görsel Sanatlar
*Fotoğrafçılık
*Dans
*MUN (Model United Nations)
*Kitap Kurdu
*Satranç
*Ahşap Boyama
*Fransızca
*Futbol
*Voleybol
*Basketbol
*Masa Tenisi
*Yüzme