Simya Okullarında  “MİKRO EĞİTİM MODELİ”  uygulanmaktadır.
Eğitim-öğretim faaliyetlerini yıllardır kaliteli bir şekilde yürüten Simya Okulları, bu alanda edindiği deneyimini Anadolu ve Fen Lisesi kapsamında da devam ettirmektedir. Ortaöğretim programında verilen akademik lise eğitiminin yanında, öğrencilerimize kademelendirilmiş bir üniversite hazırlık programı ve onları sosyal, sportif ve sanatsal alanlarda geliştirecek kulüpler, etkinlikler yer almaktadır.
Anadolu ve fen lisesinde 9 ve 10. sınıflarda temel akademik eğitim verilirken 11 ve 12. sınıflarda öğrencilerin üniversitede seçecekleri alanlara ayrılmasıyla üniversite sınavlarına hazırlık eğitimi sunulur.
Dersler dışında; etütler, ek dersler, eksik tamamlamaya yönelik çalışmalar ve gruplandırılmış soru çözümleri yapılır.
Ders dışı sosyal aktiviteler, kulüp çalışmaları, meslek atölyeleri, geziler ve spor faaliyetleriyle öğrencilerin yenilenmeleri, dinlenmeleri ve eğlenmeleri sağlanır.
Sınav grubu olarak adlandırdığımız 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için saatleri artırılmış alan dersleri verilip birebir öğrenci takibi, haftalık soru-çözüm takibi ve değerlendirme sınavları yapılmaktadır. Öğrencilerin eksik olduğu tespit edilen konularla ilgili eksik tamamlama ve etüt çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan etütlerle öğrenci eksikleri giderilmekte ve bir sonraki konunun daha iyi anlaşılabilmesi hedeflenmektedir.  Öğrencilerin belirli dönemlerde “Simhome”da yatılı hafta sonu kampları ile yoğunlaştırılmış çalışma programına göre eksikleri tamamlanmaktadır.
Simya Okullarında; Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Matematik ve Dil İstasyonlarımız  ile öğrencilerimiz sorularını teneffüste branş öğretmenlerine sorma imkanı bulur. Böylece soruları birikmez ve eve taşımaz.
Bunun yanında, sınav dönemindeki 12. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir program uygulanmaktadır. Öğrencilerin üniversite sınavlarına hazırlanmaları için sınav odaklı çalışmalar, deneme sınavları, artırılmış ders saatleri, etüt programları yapılmaktadır.