Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Simya Kolejinde, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.
Seçkin eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.
Simya Koleji’nin eğitim hedefleri; Atatürk ilkelerini düşünce hayatımızın ışığı kabul etmek, topluma güçlü, erdemli, insan haklarına saygılı bireyler kazandırmak, araştırmacı bireyler yetiştirmek, güçlü yabancı dil bilgisi kazandırmak, ülkemize sporu seven nesiller kazandırmak, yönetim yeteneği kazandırmak ve geliştirmek, sanat sevgisi aşılamak.
Simya Kolejinde Gölge Öğretmen;
Gölge öğretmenimiz, öğrencilerimizin profesyonel bir arkadaşıdır. Öğrencilerimiz arasında dolaşıp, onları izler; onlarla oyunlar oynar,onlarla etkinliklere katılır. Gerekli gördüğü hallerde öğrenci-okul-aile iş birliğinin sağlayarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunur.
Simya Kolejinde SimFree;
Öğrencilerimiz haftanın iki günü, ödevlerini öğretmenlerimiz rehberliğinde, okulumuzda yaparlar. O günler anne-baba günüdür.
Simya Kolejinde Rekreasyon;
Rekreasyon uzmanımız, öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda sosyal kulüplere yönlendirir.
Simya Kolejinde Loboratuvar;
4.sınıflarda Fen Bilimleri dersine sınıf öğretmeni ile birlikte Fen Bilimleri öğretmeni girmekte ve dersler laboratuvar da işlenmekte.
Menü