Aktif eğitim anlayışı ile öğrenme süreçlerinde yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ortaya koyan Simya Kolejinde, akademik eğitimin yanında öğrencilerin bireysel, sosyal ve organizasyon becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler ve öğrenim ortamları da hazırlanmaktadır.
Seçkin eğitim kadromuz, gerçekleştirdiği özgün eğitim-öğretim çalışmalarını sınıf içinde kullandığı tüm materyalleri, eğitim-öğretim tekniklerini ve değerlendirme yöntemlerini misyonumuza ve eğitim felsefemize uygun olarak planlamakta ve öğrencilerimizi bir üst kademeye hazırlamaktadır.
Simya Koleji’nin eğitim hedefleri; Atatürk ilkelerini düşünce hayatımızın ışığı kabul etmek, topluma güçlü, erdemli, insan haklarına saygılı bireyler kazandırmak, araştırmacı bireyler yetiştirmek, güçlü yabancı dil bilgisi kazandırmak, ülkemize sporu seven nesiller kazandırmak, yönetim yeteneği kazandırmak ve geliştirmek, sanat sevgisi aşılamak.
Simya Kolejinde Gölge Öğretmen;
Gölge öğretmenimiz, öğrencilerimizin profesyonel bir arkadaşıdır. Öğrencilerimiz arasında dolaşıp, onları izler; onlarla oyunlar oynar,onlarla etkinliklere katılır. Gerekli gördüğü hallerde öğrenci-okul-aile iş birliğinin sağlayarak öğrencilerin gelişimlerine katkıda bulunur.
Simya Kolejinde SimFree;
Öğrencilerimiz haftanın iki günü, ödevlerini öğretmenlerimiz rehberliğinde, okulumuzda yaparlar. O günler anne-baba günüdür.
Simya Kolejinde Rekreasyon;
Rekreasyon uzmanımız, öğrencilerimizi yetenekleri doğrultusunda sosyal kulüplere yönlendirir.
Simya Kolejinde Loboratuvar;
4.sınıflarda Fen Bilimleri dersine sınıf öğretmeni ile birlikte Fen Bilimleri öğretmeni girmekte ve dersler laboratuvar da işlenmekte.
İngilizce artık ikinci bir dil değil diğer bütün dillerin konuşmacıları için ortak bir dil olduğundan zorunluluktur. Biz Simya Kolejinde öğrencilerimizin İngilizce öğrenebilmesi için İngilizcenin günlük hayatın bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle sadece ana becerilerin olduğu değil aynı zamanda günlük iletişimin nasıl kurulacağını öğretmek içinde bir program oluşturduk. Bu program tecrübeli ana dil öğretmenleri ve doğal konuşmacılarla güçlendirilip her iki yönden de eğitim devam etmektedir. Öğrenciler ezberle sınırlı olmayan dil eğitimi almaktadır. Sadece ders esnasında değil aynı zamanda çift dil dersleri ve el ele programında da İngilizce öğrenme şansı yakalamaktadır.
İngilizce Dersinin Amaçları
 -Dört beceriye maruz bırakmak (dinleme, okuma, yazma ve konuşma)
 -Günlük durumlarla ilgili iletişim kurabilmek,
 -ESL sınavlarına hazırlamak,
 -Dünya vatandaşı yetiştirmek,
Çift Dil
Çift dil derslerimiz öğrencilerimizin iletişim becerilerini geliştirmekte ve yeni beceriler öğrenmelerini sağlamaktadır. Çift dil derslerimiz resim, spor ve dans gibi derslerde öğrenciyi merkeze alarak işlenmektedir. Derse hem dersin öğretmeni hem de İngilizce öğretmeni katılmaktadır. İngilizce öğretmeninin rolü, öğrencilerle İngilizce iletişim kurmak, talimatlar vermek ve ayrıca ders boyunca onlarla iletişimi devam ettirmektir.
Hand-in-Hand  Programı
Hand-in-hand programı, öğrencilere farklı kelimeler öğrenme ve farklı derslerde güçlü yönlerini geliştirme fırsatı sağlar. El ele programı İngilizce, matematik ve fen öğretimi için tasarlanmıştır. Program MEB’in Matematik ve Hayat Bilgisi programlarını 1 ve 2. , 3 ve 4. sınıflar için Matematik ve Fen derslerini kapsamaktadır. Öğrencilerin İngilizce Matematik problemlerini çözebilmelerini ve cevaplarının sağlamasını yapabilmelerini açıklamaktadır. Hayat Bilgisi ve Fen derslerinde ise ana İngilizce dersinde olmayan çevre, uzay, iletişim ve doğa konularını kapsayan başlıkları öğrenebilmeleri amaçlanmaktadır.

FRANSIZCA

Fransızca, yabancı dil olarak İngilizceden sonra en çok kullanılan (5 kıtada-29 ülkenin anadili) dil olduğu için öğrencilere bu dili sevdirmek ve onlara bu dili eğlenceli kılarak öğretmek ilk hedefimizdir. Hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin günlük hayatlarında kullanacakları kalıp cümleleri öğretmek ve bu dili aktif şekilde kullanmaları da yer almaktadır. Yaptığımız etkinliklerle bu ders, öğrencilerimiz için ders olmaktan çıkıp haftada 2 saat onlar için eğlenceye dönüşmektedir.
Yeni nesil eğitimin en önemli parçalarından biri olan Dijital Eğitim Simya Kolejlerinde öğrencilerimizin derslerinin her alanına entegre edilerek akademik başarının arttırılması sağlanmaktadır. Zengin içerikler ile desteklenen dersler yenilikçi ölçme değerlendirme sistemiyle sonuca ulaştırılmaktadır.
Dijital Eğitim sistemimizin içerisinde Dijital ders planları, dijital ders materyalleri, dijital ders kitapları, Kişiye Özel Test Uygulamaları (Soru Havuzu), Öğrenci Bilgi Sistemi uygulamaları yer almaktadır. Akıllı tahtalar ile donatılan sınıflarımız bu uygulamaların kullanımında önemli bir araç görevi görmektedir. 3 boyutlu materyaller ile konu anlatımları daha görsel ve anlaşılır olmaktadır.
Ders içeriklerinin zenginleştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimize problem çözme becerilerini kazandırmak ve süreç içerisinde projelerini ürüne dönüştürmeleri amacıyla Teknoloji Üretim İstasyonunda, FabLab (Robotik) dersleri verilmektedir. Matematik, Fen, Teknoloji ve Mühendislik alanlarını sınıf içerisinde bulunan Torna Tesviye, 3D Yazıcı ve Elektronik kartlar sayesinde öğrencilerimiz hayallerinin ötesine geçmektedirler. Öğrencilerin Algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bunun yanında öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanma becerilerini geliştirmek, yenilikçi teknoloji ile tanışıp gelecekte Endüstri 4.0 platformuna ayak uydurmalarını sağlamak, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, algoritma geliştirme, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı konuları ile geleceğe farklı bakış yakalamaları hedeflenmektedir.
Yeni Kayıt Öğrencilerimize Ev Ziyareti: Simya İlkokulunda okula yeni kayıt olan öğrenciye kayıt işleminin hemen ardından “Ev Ziyareti” düzenlenir. Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin birlikte düzenledikleri ev ziyaretlerinde amaç yapılacak test ve anketlerle öğrenciyi daha yakından tanımak, kendisini aile ortamında gözlemlemek, çalışma odasını incelemek ve eğer gerekli görülürse odada düzenlemeler yapmaktır.
Resim Yorumlama: Küçük yaştaki çocukların yaptıkları resimlerde kullandıkları çizgiler, renkler ve figürler, onların kişilik özellikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşmamızı sağlayabilmektedir. Simya İlkokulunda öğrencilerimizin davranış ve kişilik özelliklerini ortaya çıkarmak ve kendilerine bu özelliklerine uygun bir eğitim vermek amacıyla “Resim Çizdirme ve Yorumlama” tekniğini kullanıyoruz.
Psikolog: Simya İlkokulunda öğrenci ve velilerimiz için tam zamanlı okul psikoloğumuz görev yapmaktadır. Randevu sistemiyle çalışan ve tüm öğrencilerimizin psikolojik gelişimlerini yakından takip eden psikoloğumuz; okul fobisi, kardeş kıskançlığı, akran zorbalığı vb. birçok konuda öğrenci ve velilerimizle görüşmeler yapmakta ve onlara destek olmaktadır.
Bilindiği üzere Simya Kolejleri; kurulduğu günden itibaren sportif kulüplere önem vermiş ve kulüplerimiz eğitim sisteminin içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Kurumumuzun önemli özelliklerinden biri olan sportif kulüpler ilkokul seviyesinde haftada 2 ders saati olarak her öğrencimize sunulmaktadır.
Simya Kolejinde öğrencilerimiz, sportif kulübünü ilgi ve isteklerine göre velilerimizin, okul psikologumuzun ve rehber öğretmenimizin yönlendirmeleriyle seçerek yeteneklerini uygulama fırsatı yakalamaktadırlar.
Okulun açıldığı ilk hafta her ilkokul öğrencisi kampüslerinde dağıtılan kulüp seçim formuyla 3 tercihini sırayla belirleyip eğitim-öğretim yılı boyunca sınıf seviyesine göre; Futbol, Basketbol, Yüzme, Jimnastik, Müzik, Resim, Modern Dans, Satranç, Origami, Francopholıe, Eğlenceli Bilim, Bale branşlarında eğitimlerini almaktadırlar. İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz ise eğitim öğretim yılı süresince yetenek eğitimi almaktadır.
Geniş bir yelpazede sunulan seçenekler arasında şunlar yer almaktadır:
*Futbol
*Basketbol
*Yüzme
*Jimnastik
*Modern Dans
*Bale
*Müzik
*Resim
*Origami
*Eğlenceli Bilim
*Satranç
*Francopholıe