HIGH SCOPE EĞİTİM MODELİ

Simya Çocuk Üniversitesinde High Scope eğitim modeli kullanılmaktadır.
Yaşamın ilk altı yılında çocuk beyninin gelişimi en yüksek seviyededir. Bu yaşlarda çocuklar çok hızlı öğrenebilme yetisine ve aynı zamanda öğrenme isteğine sahiptirler. Simya Çocuk Üniversitesinde, çocukların hem araştırarak öğrenmelerine hem de onların kendi fikirlerini geliştirebilmelerine önem veriyoruz.  Simya Çocuk Üniversitesi olarak üç  temel amacımız vardır:
  • Çocukların özgüvenini geliştirmek,
  • Çocukların kendi fikir ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak,
  • Çocukların problem çözmelerini desteklemek.
High Scope, erken çocukluk dönemi eğitimine hizmet veren, araştırmalar sonucu şekillendirilip ve geliştirilen, kırk yılı aşkın süredir kullanılan tanınmış bir eğitimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım çocukların güçlü yönlerini, ilgilerini ve yeteneklerini destekler.
High Scope eğitim yaklaşımının temel anahtarı, çocukların seçtikleri kişiler, materyaller ve fikirler doğrultusunda kendi  öğrenme yöntemini inşa etmeleridir. Aktif öğrenme yolu ile çocuklar bilgiyi yapılandırmak için kendi deneyimlerini kullanabilirler ve bu durum çocukların yaşam kavramını anlamalarına yardım eder.
Aktif öğrenme, pozitif yetişkin-çocuk ilişkilerine dayanır. Bu yüzden öğretmenler High Scope modeli eğitimi alırlar ve deneyimli koordinatörler tarafından düzenli şekilde gözlemlenirler.
HighScope programının belirli zamanları vardır:
SELAMLAŞMA (10 Dakika):
Çocuklarla önce selamlaşılır, ardından bugün haftanın kaçıncı günündeyiz diye sorular sorulup cevaplar alınır. Çocuklara bugün hava nasıl, bugün hangi arkadaşınız yok, hangi derslerimiz var diye sorular sorulur. Ders programıyla ilgili değişiklikler çocuklara söylenir Tüm bu konuşulanlar tahtada resimli bir şekilde ifade edilir.
KÜÇÜK GRUP (20 Dakika):
Küçük grup zamanı 20 dakikadan oluşan bir derstir. Küçük grup zamanında yapılacak olan etkinlik her yaş grubunun kendi planında yazılı bir şekilde vardır. Bu derste haftanın konusuna göre çocuklara önce bilgiler verilir, öğretmen masada ya da halıda çocuklarla aynı seviyede oturup etkinlikleri onlarla birlikte yapar. Örneğin,masada traş köpüğü ile sayı yazma çalışması.
BÜYÜK GRUP (15 Dakika):
Büyük grup zamanı 15 dakikadan oluşan bir derstir. Bu derste çocuklar bireysel olarak etkinlik yapmazlar, öğretmen ve çocuklar toplu olarak çalışma yaparlar. Örneğin, şarkı, tekerleme, bilmece, parmak oyunları ve grup oyunları.

EĞİTİM SİSTEMİNDE Kİ UYGULAMALAR

Okuma Yazmaya Hazırlık
Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır.
Mandala
Daire ya da merkez anlamına gelen mandalalarda belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. Mandala çalışması dıştan içe veya içten dışa boyanır ama önemli olan sırayı bozmamaktır.
Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri
Okul öncesi dönem, çocuğun yaşamının temelinin atıldığı önemli bir süreçtir. Bu
dönemde, çocuğun karşılaştığı uyaranlar onun gelişim ve öğrenme süreçlerini
doğrudan etkilemektedir. Çocuğa sunulan öğrenme olanakları günlük yaşam
becerilerinin kazanılmasını desteklerken, bir yandan da onun sorgulayan,
eleştiren, araştıran, problem çözen bir birey olmasını desteklemelidir. Küçük
yaşlarda problem çözen ve problemlere farklı çözümler üretmeye çalışan çocuklar,
geleceğin problem çözen bireyleri olacaktır.

BİLİMSEL AKTİVİTELER

Bilimin temel amacı, ister çocukluk ister gençlik ve ya olgunluk; hangi yaşta olursa olsun değişmemektedir. Bu amaç doğanın bilinmeyenlerini bulma gerçeği anlama çabalarıdır. Bu arayışımızın özü doğamızda vardır. İnsanın en meraklı, çevreyi keşfe en açık, en çok öğrenme arzusunun olduğu dönem okul öncesi dönemdir. Bu nedenledir ki pek çok bilim insanının da belirttiği gibi çocuk doğal bir bilim insanıdır.

MATEMATİK

3 YAŞ
Okul öncesi dönemde matematik korkusu/kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu, eğlenceli, güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz. Görsel olarak 1’den 5’e kadar tanıma çalışmaları yapılmaktadır.
4 YAŞ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır.1’ den 10’ a kadar tanıma ve yazma çalışmalarıyla desteklenmelidir. Nesnelerle toplama işlemi de yapılmalıdır.
5 YAŞ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “matematik etkinlikleri” ile mümkündür. İleriki yıllarda çocukların matematik alanlarında daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek  tecrübelerle erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. 1’ den 10’ a kadar tanıma ve yazma çalışmalarıyla desteklenmelidir. Nesnelerle toplama işlemi ve çıkarma işlemleri yapılmaktadır

PROJE YAKLAŞIMLI EĞİTİM

Çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek  eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır. Proje çalışmaları tüm sınıf ya da sınıf içinde bir grup tarafından yapılır. Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkında sorulara yanıt bulmak için üzerinde yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır.