HIGH SCOPE EĞİTİM MODELİ

Simya Çocuk Üniversitesinde High Scope eğitim modeli kullanılmaktadır.
Yaşamın ilk altı yılında çocuk beyninin gelişimi en yüksek seviyededir. Bu yaşlarda çocuklar çok hızlı öğrenebilme yetisine ve aynı zamanda öğrenme isteğine sahiptirler. Simya Çocuk Üniversitesinde, çocukların hem araştırarak öğrenmelerine hem de onların kendi fikirlerini geliştirebilmelerine önem veriyoruz.  Simya Çocuk Üniversitesi olarak üç  temel amacımız vardır:
  • Çocukların özgüvenini geliştirmek,
  • Çocukların kendi fikir ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak,
  • Çocukların problem çözmelerini desteklemek.
High Scope, erken çocukluk dönemi eğitimine hizmet veren, araştırmalar sonucu şekillendirilip ve geliştirilen, kırk yılı aşkın süredir kullanılan tanınmış bir eğitimsel yaklaşımdır. Bu yaklaşım çocukların güçlü yönlerini, ilgilerini ve yeteneklerini destekler.
High Scope eğitim yaklaşımının temel anahtarı, çocukların seçtikleri kişiler, materyaller ve fikirler doğrultusunda kendi  öğrenme yöntemini inşa etmeleridir. Aktif öğrenme yolu ile çocuklar bilgiyi yapılandırmak için kendi deneyimlerini kullanabilirler ve bu durum çocukların yaşam kavramını anlamalarına yardım eder.
Aktif öğrenme, pozitif yetişkin-çocuk ilişkilerine dayanır. Bu yüzden öğretmenler High Scope modeli eğitimi alırlar ve deneyimli koordinatörler tarafından düzenli şekilde gözlemlenirler.
HighScope programının belirli zamanları vardır:
SELAMLAŞMA (10 Dakika):
Çocuklarla önce selamlaşılır, ardından bugün haftanın kaçıncı günündeyiz diye sorular sorulup cevaplar alınır. Çocuklara bugün hava nasıl, bugün hangi arkadaşınız yok, hangi derslerimiz var diye sorular sorulur. Ders programıyla ilgili değişiklikler çocuklara söylenir Tüm bu konuşulanlar tahtada resimli bir şekilde ifade edilir.
KÜÇÜK GRUP (20 Dakika):
Küçük grup zamanı 20 dakikadan oluşan bir derstir. Küçük grup zamanında yapılacak olan etkinlik her yaş grubunun kendi planında yazılı bir şekilde vardır. Bu derste haftanın konusuna göre çocuklara önce bilgiler verilir, öğretmen masada ya da halıda çocuklarla aynı seviyede oturup etkinlikleri onlarla birlikte yapar. Örneğin,masada traş köpüğü ile sayı yazma çalışması.
BÜYÜK GRUP (15 Dakika):
Büyük grup zamanı 15 dakikadan oluşan bir derstir. Bu derste çocuklar bireysel olarak etkinlik yapmazlar, öğretmen ve çocuklar toplu olarak çalışma yaparlar. Örneğin, şarkı, tekerleme, bilmece, parmak oyunları ve grup oyunları.

EĞİTİM SİSTEMİNDE Kİ UYGULAMALAR

Okuma Yazmaya Hazırlık
Okul Öncesi Eğitim, çocuğun psiko-motor, sosyal-duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini kazandırmalı ve çocuğu ilköğretime hazır duruma getirmelidir. Eğitim sistemimizde ilköğretimin ilk kademesinin başlangıcı olan, okul öncesi eğitim etkinliklerinden birisi de okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıdır. Okumaya yazmaya hazırlık çalışmalarında edinilen temel bilgi ve beceriler yoluyla çocuklarımızın bilişsel faaliyetleri artmaktadır.
Mandala
Daire ya da merkez anlamına gelen mandalalarda belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir. Mandala çalışması dıştan içe veya içten dışa boyanır ama önemli olan sırayı bozmamaktır.
Problem Çözme ve Düşünme Etkinlikleri
Okul öncesi dönem, çocuğun yaşamının temelinin atıldığı önemli bir süreçtir. Bu
dönemde, çocuğun karşılaştığı uyaranlar onun gelişim ve öğrenme süreçlerini
doğrudan etkilemektedir. Çocuğa sunulan öğrenme olanakları günlük yaşam
becerilerinin kazanılmasını desteklerken, bir yandan da onun sorgulayan,
eleştiren, araştıran, problem çözen bir birey olmasını desteklemelidir. Küçük
yaşlarda problem çözen ve problemlere farklı çözümler üretmeye çalışan çocuklar,
geleceğin problem çözen bireyleri olacaktır.

BİLİMSEL AKTİVİTELER

Bilimin temel amacı, ister çocukluk ister gençlik ve ya olgunluk; hangi yaşta olursa olsun değişmemektedir. Bu amaç doğanın bilinmeyenlerini bulma gerçeği anlama çabalarıdır. Bu arayışımızın özü doğamızda vardır. İnsanın en meraklı, çevreyi keşfe en açık, en çok öğrenme arzusunun olduğu dönem okul öncesi dönemdir. Bu nedenledir ki pek çok bilim insanının da belirttiği gibi çocuk doğal bir bilim insanıdır.

MATEMATİK

3 YAŞ
Okul öncesi dönemde matematik korkusu/kaygısı gelişmemiştir. Matematiğin oyuncu, eğlenceli, güzel yüzünü tanımak için daha uygun bir ortam olamaz. Görsel olarak 1’den 5’e kadar tanıma çalışmaları yapılmaktadır.
4 YAŞ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır.1’ den 10’ a kadar tanıma ve yazma çalışmalarıyla desteklenmelidir. Nesnelerle toplama işlemi de yapılmalıdır.
5 YAŞ
Okul öncesi dönemdeki çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar verilmeli ve bu yönde eğitim ortamları hazırlanmalıdır. Bu da çocukların merak ve araştırma duygularını geliştirici ve zihinsel yeteneklerini uyarıcı etkinliklerden biri olan “matematik etkinlikleri” ile mümkündür. İleriki yıllarda çocukların matematik alanlarında daha başarılı olabilmeleri için, onlara yardımcı olabilecek  tecrübelerle erken yaşlarda karşılaşmaları gerekmektedir. 1’ den 10’ a kadar tanıma ve yazma çalışmalarıyla desteklenmelidir. Nesnelerle toplama işlemi ve çıkarma işlemleri yapılmaktadır

PROJE YAKLAŞIMLI EĞİTİM

Çocukların zihinsel, duygusal, ahlaki ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek  eğitim sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktır. Proje çalışmaları tüm sınıf ya da sınıf içinde bir grup tarafından yapılır. Proje çalışmalarının temel özelliği çocuklar ya da öğretmenler tarafından önerilen bir konu hakkında sorulara yanıt bulmak için üzerinde yoğunlaşılan bir araştırma olmasıdır.
Simya Çocuk Üniversitesinde günün yarısında İngilizce programı uygulanmaktadır. Yarım gün boyunca hem sınıf öğretmeni hem de uzman bir İngilizce öğretmeni çocuklarla sınıfta birliktedir. Bu programın amacı çocukların İngilizceyi günlük konuşmalarla ve pratik yaparak öğrenmesini sağlamaktır. Bu program aynı zamanda çocuklara İngilizceyi resim, matematik, fen ve drama alanlarında da öğrenme olanağı sağlar. Aynı zamanda çocukların her gün diğer derslerden ayrı bir saat İngilizce dersleri de vardır.
Fransızca, yabancı dil olarak İngilizceden sonra en çok kullanılan (5 kıtada-29 ülkenin anadili) dil olduğu için öğrencilere bu dili sevdirmek ve onlara bu dili eğlenceli kılarak öğretmek ilk hedefimizdir. Hedeflerimiz arasında öğrencilerimizin günlük hayatlarında kullanacakları kalıp cümleleri öğretmek ve bu dili aktif şekilde kullanmaları da yer almaktadır. Yaptığımız etkinliklerle bu ders, öğrencilerimiz için ders olmaktan çıkıp haftada 2 saat onlar için eğlenceye dönüşmektedir.
Yeni nesil eğitimin en önemli parçalarından biri olan Dijital Eğitim Simya Kolejlerinde öğrencilerimizin derslerinin her alanına entegre edilerek akademik başarının arttırılması sağlanmaktadır. Zengin içerikler ile desteklenen dersler yenilikçi ölçme değerlendirme sistemiyle sonuca ulaştırılmaktadır.
Dijital Eğitim sistemimizin içerisinde Dijital ders planları, dijital ders materyalleri, dijital ders kitapları, Kişiye Özel Test Uygulamaları (Soru Havuzu), Öğrenci Bilgi Sistemi uygulamaları yer almaktadır. Akıllı tahtalar ile donatılan sınıflarımız bu uygulamaların kullanımında önemli bir araç görevi görmektedir. 3 boyutlu materyaller ile konu anlatımları daha görsel ve anlaşılır olmaktadır.
Ders içeriklerinin zenginleştirilmesinin yanı sıra öğrencilerimize problem çözme becerilerini kazandırmak ve süreç içerisinde projelerini ürüne dönüştürmeleri amacıyla Teknoloji Üretim İstasyonunda, FabLab (Robotik) dersleri verilmektedir. Matematik, Fen, Teknoloji ve Mühendislik alanlarını sınıf içerisinde bulunan Torna Tesviye, 3D Yazıcı ve Elektronik kartlar sayesinde öğrencilerimiz hayallerinin ötesine geçmektedirler. Öğrencilerin Algoritmik düşünme becerilerini geliştirmek öncelikli hedeflerimizdendir. Bunun yanında öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanma becerilerini geliştirmek, yenilikçi teknoloji ile tanışıp gelecekte Endüstri 4.0 platformuna ayak uydurmalarını sağlamak, teknolojik aletlerin çalışma prensipleri, algoritma geliştirme, dijital hikayeleme, animasyon tasarımı ve dijital oyun tasarımı konuları ile geleceğe farklı bakış yakalamaları hedeflenmektedir.
Öğrenciye yönelik;
  • Sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri psikometrik testlerle taranır, gelişiminin desteklenmesine yönelik özel plan yapılır.
  • Okula uyum sürecinde yönetilmesinde aileye ve öğrenciye destek olunur. Her öğrenciye yönelik bireysel bir yaklaşım izlenir.
  • Sınıf içinde öğrencilerin duygularını keşfine yönelik ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek grup çalışmaları yapılır.
  • İlkokula geçiş aşaması psikometrik testlerle ve öğretmen gözlemiyle değerlendirilir.
Veliye yönelik;
  • Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek, sorun yaşanan durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır.
Velilerimizi çocuk gelişimi, anne baba olmak ve çocuk yetiştirmekle ilgili yeni yaklaşımlar konusunda bilgilendirmek amacıyla bültenler yayınlanır.

Yüzme

Çocuklarda 3 yaşında başlayan yüzme eğitiminin, çocukların iskelet yapısının gelişiminde önemli etkisi vardır. Yüzme sporunda, aynı anda tüm kaslar çalışır ve yüzme sporu vücut gelişimine olumlu katkı sağlar.

Müzik

Pek çok öğretmen ve anne-babanın aklına ”müzik” denildiği zaman sadece şarkı söylemek ve Bondlar gelmektedir. Oysa okul öncesi dönemde ”müzik” denildiği zaman pek çok etkinlik aklımıza gelmelidir. Bunlar; ses dinleme, ayırt etme, ses üretme çalışmaları, nefes açma ve şarkı söyleme, yaratıcı hareket ve dans, müzikli öyküler ve ritim çalışmalarıdır.

Jimnastik

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden, fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan, özellikle 3 – 13 yaş arası olan çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır.

Yemek Atölyesi

Mutfakta besin hazırlama çalışmaları, çocukların zevk aldığı çalışmalar olup çocukların fenle ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar. Çocuklar, mutfakta besin hazırlama çalışmalarında karışımdaki her bir maddeyi ölçme, karıştırma, yiyeceklerin yapı ve renk değişimlerini inceleme, karışımları koklama ve tatma gibi pek çok şeyi öğrenebilirler. Çocuklar mutfak çalışmalarında yönergeleri takip edebilirler. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavrayabilir ve yeni yiyecekleri  tadabilirler

Dans

Tarihin ilk çağlarından beri insanlar arası en eski iletişim dili kabul edilen dans, okulumuzda, katılımcı yaratıcılığa dönük kişisel yetenekleri ortaya çıkarıcı bir sanat eğitimi olarak verilmektedir. Bu eğitimle öğrencilerimizin kendini doğru ifade edebilmeleri, özgüven duygusunu oluşturmalarını, vücut esnekliğini artırmalarını ve duygularını bedenleri yoluyla aktarabilmeleri hedeflenmektedir.