YABANCI DİL

İletişimin en önemli ihtiyaç haline geldiği çağımızda, İngilizce eğitiminin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle Simya okulları Çocuk Üniversitesi, İlkokul ve Ortaokulunda yabancı dil eğitimi iletişim aracı olarak görülmektedir. Lisemizde öğrencilerimize yabancı dili değişik ortamlarda etkili şekilde kullanacakları, farklı kültürleri tanıyacakları imkânlar sağlanmaktadır. Öğrencilerin, dili, değişik ortamlarda, etkili bir şekilde kullanmaları, kendi kültürlerini ve farklı kültürleri tanıyarak değişik kültürlere hoşgörüyle yaklaşmaları sağlanmaktadır.
Lisemizde İngilizce eğitimi, kendini ifade edebilme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirme amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz kendi hazırladıkları İngilizce sunumlar ile konuşma ve iletişim becerilerine katkı sağlıyorlar.
Menü